6 Dakika Yürüme Testi

6 dakika yürüme testi (6DYT) kişinin 6 dakika içinde aldığı mesafeyi metre cinsinden ölçer. 6DYT’i submaximal, indirekt kardiovasküler fiziksel uygunluk testidir. 1963’de Balke tarafından fonksiyonel kapasiteyi ölçmek amacıyla geliştirilen bu testin dolaylı yoldan ölçmeye çalıştığı parametre maksimal oksijen tüketimidir (VO2max).
Zaman kısıtlı yürüme testlerinin özellikleri farklı süreler kullanılarak incelenmiştir. 6 dakikadan daha uzun ve daha kısa testler üzerinde çalışılmıştır. Sürenin uzaması testin uygulanabilirliğini kısıtlayan bir faktörken, sürenin kısalması ise testin ayırt ediciliğini azaltmaktadır. 4 dakikanın altındaki testlerde ayırt edicilikteki bu azalma önemli ölçüde kendi göstermektedir. Kabul edilebilir tekrarlanabilirlik sınırında, ayırt ediciliğe sahip ve uygulama açısından pratik olan sürede gerçekleştirilebilir olması nedeniyle 6 dakika yürüme testi önerilmiş ve zaman içinde yaygınlaşmıştır.
Önceleri bu testin geliştirildiği popülasyon 60-90 yaş aralığındaki geriatri hastanesine sevk edilmiş yaşlı popülasyondu. Testin hedef kitlesi ise toplum içinde yaşayan yaşlılardı. Test daha sonraki dönemlerde, sağlıklı yaşlılar, diz-kalça osteoartritleri, fibromiyalji gibi gruplarında da kullanılmaya başlandı. En yaygın kullanıldığı gruplar ise kronik solunum hastalıkları ve kalp yetmezliğine sahip hastalar oldu. Unutulmaması gereken 6DYT’nin bireylerin egzersiz kapasitesi ve fonksiyonel kapasitesi hakkında dolaylı bilgi veren bir test olduğu ve bu nedenle her popülasyonda doğru sonuç vermesinin beklenmemesi gerektiğidir. Temel mantık olarak 6DYT orta ya da ileri düzeyde, özürlülüğe (impairment) sahip kişilerde uygulanabilir. Ancak ilgili popülasyon için uygulanabilir olup olmadığı mutlaka literatürden kontrol edilmelidir.
6 dakika içinde yürünebilen mesafenin normal bireylerde 400-700m arasında değiştiği bildirilmiştir. 6DYT sonunda kaydedilen mesafe, kestirim denklemlerinden katılımcının cinsiyeti, yaşı, boyu ve vücut kitle indeksi kullanılarak elde edilen referans değer ile karşılaştırılabilir. Ancak bu referans değer gerçek anlamda bir normal değer değildir. Katılımcının yürüdüğü mesafenin, kestirim denkleminden elde edilen mesafeye yüzde oranı, katılımcının takibi açısından kullanılabilir bir parametredir. Test sonuçlarının katılımcının günlük yaşam aktivitelerinde ihtiyaç duyduğu egzersiz kapasitesi hakkında bilgi verdiği kabul edilir.
6 DAKİKA YÜRÜME TESTİNİ UYGULAMA
Hasta bir sandalyede testin yapılacağı 30 metrelik parkur başında en az 15 dakika dinlendirilir. Test öncesi test değerleri ölçülerek, kaydedilir. Test hakkında hastaya bilgi verilir. “6 dakika boyunca kendi yürüme hızınızda koridorda yürüyeceksiniz. Baş dönmesi, mide bulantısı, aşırı nefes darlığı, aşırı yorgunluk, çarpıntı gibi herhangi bir durumda veya istediğiniz zaman testi sonlandırabilirsiniz. 6 dakika boyunca gerekli görürseniz bu süre içinde durabilir veya dinlenebilirsiniz. Test bitti komutunu duyana kadar testi sürdürmeniz gerekmektedir. Test “başla” komutu ile test başlatılır, test “bitti” komutu ile test sonlandırılır. Test sırasında motivasyon ve cesaret etkisini en aza indirgeyebilmek için standart olarak 1 dakika ara ile uygulayıcı rutin bir ses tonu ile “iyi gidiyorsunuz, devam edin veya “test bitimine 2dakika kaldı” gibi bir ifadeler kullanabilir veya hiçbir cesaretlendirmede bulunmaz.
Test sonunda hasta tekrar sandalyeye oturtularak test değerleri tekrar alınır. Test sonrası hastanın hemodinamik değerleri normale döndükten sonra hasta emniyet sınırlarında iken test bitirilir. Test sırasında testi yapan hasta ile birlikte yürümemelidir. Test öncesi mutlaka deneme testi yapılmalıdır.
Katılımcı yürüme hızını kendisi belirler. Kendisi için en uygun hızda testi gerçekleştirir ve testin kapalı alanda uygulanması tavsiye edilir. Parkur toplamda 30m uzunluğunda başlangıç ve bitiş noktası işaretlenmiş düz yürüyüşe uygun bir yol olmalıdır. Bu parkurda katılımcı 6 dakika boyunca gidiş ve dönüşler yaparak yürümelidir. Parkur üzerinde herhangi bir engel ve kalabalık olmamalıdır. Zemin düz ve sert olmalıdır.
Hasta grupta çalışılıyorsa, testin uygulanması düşünülen kişi mutlaka ilgili hekimin kontrolünden geçmelidir. 6DYT’nin uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacaksa hangi şartlar altında uygulanacağı ile ilgili karar hastayı takip eden hekim tarafından verilmelidir. Son 1 ay içerisinde unstabil angına ve son 1 ay içerisinde myokard enfraktüsü öyküsü olan hastalarda bu test kontraendikedir. Normalde 6 dakika sonunda bitirilmesi gereken test hastada oksijen satürasyonun %85’in altına inmesi, hastanın sendelemeye başlaması, hastada göğüs ağrısının başlaması ve tende morarma gibi durumlarda daha erken bitirilir.

11.449 kere okundu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*