Aşil Tendonu Anatomisi

Aşil Tendonu Anatomisi

Aşil tendonu vücudun en güçlü ve büyük tendonudur. Bacağın arka yüzeyel kompartmanı içinde bulunur. Aşil tendonunu ”Gastrocnemius” ve ”soleus” kaslarının tendinöz kısımlarının birleşmesiyle oluşur. Bu iki kas ve aşil tendonu ayak bileğinin en güçlü fleksörünü oluşturur. Aşil tendonu distale ilerledikçe aksiyel planda yuvarlaklaşır ve kalkaneusa yapışma bölgesinin yaklaşık 4cm proksimalinde düz bir hal alır.
Aşil tendon lifleri distale ilerleyişleri sırasında 90 º’lik bir spiral oluşturular. Proksimal ve medialdeki lifler distale ilerledikçe posteriora yer değiştiriler. Bu sayede tendonda uzama ve kısalma mümkün hale gelir ve depolanan enerji hareketin uygun döneminde serbest kalır.
Aşil tendonu sural sinir ile yakın bir komşuluğa sahiptir. Yapılan bir kadavra çalışmasında sural sinirin distalde aşil tendonunun kalkaneusa yapışma bölgesinin ortalama 18 mm lateralinde yer aldığı bulunmuştur. Proksimalde ise sural sinir, tendonu kalkaneusa yapışma bölgesinden ortalama 9.8 cm uzaklıkta çaprazlar ve tendonun lateralinde seyreder. Bu nedenle özellikle perkütan/kapalı cerrahi sırasında yerleştirilen proksimal ve lateraldeki dikişler sural siniri zedeleyebilir.

5.756 kere okundu

Bir yorum

  1. Selamlar, tendon kısalığı olduğu için ayaklar biçimsiz, topuklarım içe bastığından yürüyüşüm tuhaf, ayakkabılar ayağımın şeklini aldığıdan hemen yıpranıp, eskiyor.. Aşil tendon kasını hızlı bir şekilde uzatmak için etkili egzersizler var mıdır? Tavsiyeleriniz var mı? Çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*