İnsan Anatomisi

Alt ekstremite kliniği

Alt ekstremite bölgesi yaralanmlarında özellikle trafik kazaları ve spor yaralanmaları önemli bir yer tutar. Bu yaralanmalar, spora dönüş süresinin uzun olması ve bacak üzerine yük verememe sorunu nedeni ile uzun süre normal günlük yaşamdan uzak kalma sorunları nedeni ile ciddi yaralanmalardır. Aynı zamanda alt ekstremite arter ve sinir yaralanmaları daha ciddi komplikasyonlara yol açabilmektedir. Femur üst ucu kırıkları genellikle collum ... Devamını Oku »

Alt ekstremite kemikleri

Alt ekstremite vücudun kalçadan ayağa kadar olan kısımıdır ve vücut ağırlığını taşıması nedeni ile vücudun en kuvvetli kemik, eklem ve kaslarını yapısında bulundurur. Vücutta 2 tane bulunan ve Os ilium, Os ischium ve Os pubis olmak üzere 3 bölümden oluşan Os coxae halk arasında leğen kemiği olarak bilinir. Os coxae, sacrum ve coccyx ile eklem yaparak kalça eklemini oluşturur ve ... Devamını Oku »

Üst ekstremite kliniği

Üst ekstremite yaralanmalarında özellikle düşme sonucu oluşan kırıklar sık görülür. Clavicula kırıkları özellikle çocuklarda ve gençlerde sık görülen kırıklardır. Bu kırıklar genellikle kol abdüksiyonda iken ekstansiyon durumundaki el üzerine düşmelerde ve clavicula üzerine gelen direk streslerde görülür. Kemik genelde en zayıf yeri olan 2/3 iç ve 1/3 dış kısmın birleşme yerinde gerçekleşir. Bu kırık vakalarında çok sık olmamakla birlikte brachial ... Devamını Oku »

Üst ekstremite kemikleri

Üst ekstremite(el ve omuz arasını kapsayan kısım) vücudun en ince ve koordine hareketlerini yapabilmesi açısından geniş hareket yeteneğine sahip kemik ve eklemlerden oluşur. Özellikle omuz eklemi vücudun en hareketli, ve bu hareket yeteneği ile vücudun çıkık riski en yüksek olan eklemidir. Üst ekstremite kemikleri omuz bölgesinde Clavicula, scapula ile başlar.  Clavicula s şeklinde iki ucu olan ve halk arasında köprücük ... Devamını Oku »

Kalça kasları için spesifik egzersizler

Bu EMG çalışması gluteus medius (GM) ve gluteus maksimusun (SupGMx) superio parçası ile tensor fascia late’yı (TFL) karşılaştırmaktadır. Bu çalışma hangi egzersizin GM ve SupGMx’da yüksek EMG aktivitesi ve TFL’de düşük aktivitesi oluşturduğunu araştırmaktadır. Her üç kas da kalça abduktorüdür. Fakat, TFL kalça internal rotatörüdür ve aşırı internal rotasyon bir çok kas-iskelet sistemi rahatsızlığının bir faktörü olabilir. TFL, iliotibial band boyunca ... Devamını Oku »

Vertebral kolon anatomisi

Üst üste oturan ve birbiriyle eklemleşen omur adlı kemiklerden oluşur. Omur gövdelerinin arasında omurlar arası disk adı verilen kıkırdaksı bir yapı bulunur. Omurga dölüt evresinde arka kordonundan ve nöral tüpün çevresinde biriken mezen-kim hücrelerinden oluşur. Daha sonra kıkırdak evresinin ardından kemik oluşumu gerçekleşir. Omurga 33 (bazen 34) omurdan oluşur; gövdenin tam orta çizgisinde ve sırta yakın yerleşmiştir. Omurganın bütünlüğünü çok ... Devamını Oku »