Donuk Omuz'da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

Donuk Omuz'da Ev Egzersizlerinin Diğer Tedavilerle Karşılaştırılması

Donuk omuz, adheziv kapsülit ismi ile de bilinir ve omuz ekleminin hareketlerinde ki kaybolma ile karakterize bir hastalıktır. Omuzun tüm yönlerde ki hareketleri kısıtlıdır. Bu hareket kaybı sadece aktif harekette değil aynı zamanda pasif harekette de görülür. Problem omuz ekleminde ki bir ağrı ile başlar ve hareketi kısıtlayan ağrı zamanla omuzun donmasına ve omuzda hiçbir hareketin yapılamamasına neden olur. Özellikle tedavi edilmemiş periartrit hastalığının ileri dönemde donuk omuza dönüşmesi şaşırtıcı değildir. İleri olgularda cerrahi gerekebildiği gibi fizik tedavi her zaman için önceliklidir. Fizik tedavi kapsamında hastalara yönelik çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Russell ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırma da hastalar üzerinde uygulanan grup egzersizleri, bireysel fizyoterapi ve ev egzersizleri gibi teknikler karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilerin özeti aşağıda verilmiştir;

Donuk omuz tedavisinde , cerrahisiz tedavinin ideal yapısı ile ilgili çok az kanıt vardır. Bu çalışma, hali hazırda kullanılan fizyoterapi stratejilerini değerlendirmektedir.
75 hasta, randomize şekilde, grup egzersiz sınıfı, bireysel fizyoterapi ve yalnız ev egzersizinin oluşturduğu 3 gruptan birine atanmıştır. Tedavi grupları için körlenen bir bağımsız fizyoterapist tüm değerlendirmeleri yapmıştır.
Egzersiz sınıfı grubu, Oxford ve Constant skorlamalarında, bireysel fizyoterapi ve ev egzersizi gruplarına göre, anlamlı bir artış göstermişlerdir. Normal eklem hareket açıklığındaki artış, her iki fizyoterapi grubunda da ev egzersiz grubuna göre anlamlı olarak fazlaydı.
Hastane temelli egzersiz sınıfı hastaneyi az sayıda ziyaret ederek, hızlı bir şekilde donuk omuzdan iyileşmeye geçebilir ve bireysel fizyoterapi ve ev egzersiz programından daha etkilidir.
Russell ve ark., J Shoulder Elbow Surg 23 (2014) 500-507. Çeviren: Fzt Bahar Güneş

4.278 kere okundu

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*